AVV / Vergunning

Om onze klanten goed en zorgeloos te kunnen verhuizen en een goed gevoel te geven zijn wij o.a in het bezit van de volgende certificaten:


Certificaat Erkende verhuizers

Erkende Verhuizers voldoen aan kwaliteitseisen op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid. Hierop wordt regelmatig onafhankelijk getoetst. Ook de klant toetst mee, door middel van het doorlopend reviewsysteem van Klantenvertellen. En u kunt vertrouwen op de belangrijke garanties, Zo heeft u de zekerheid dat de Erkende Verhuizers als vakspecialisten er alles aan doen om u verantwoord te verhuizen en denken aan de veiligheid, uw inboedel en het milieu

Vergunning NIWO Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie

De NIWO is sinds jaar en dag de vergunningverlener voor het wegtransport. 
Op grond van de Wet wegvervoer goederen verleent de NIWO Eurovergunningen aan de bijna 12.000 transportondernemingen die zich in Nederland bezig houden met het goederenvervoer over de weg. De NIWO toetst iedere 5 jaar of deze bedrijven aan de vier in de wet omschreven kwalitatieve eisen voldoen: kredietwaardigheid, betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en reële vestiging. Ook verstrekt de NIWO bestuurdersattesten voor niet EU-chauffeurs, ritmachtigingen en CEMT-vergunningen en geeft de NIWO TIR-carnets af. Daarnaast beheert de NIWO de VIHB-lijst van afvalinzamelaars, -vervoerders,- handelaren en -bemiddelaars.

A.V.V.V 2015, A.V.V.B 2015 AVHD 2015 Erkende Verhuizers

Heldere spelregels voor verhuizingen (AVVV), opslag (AVBV) en handymandiensten (AVHD) geven u inzicht in de rechten en plichten van u en van uw Erkende Verhuizer: de Algemene voorwaarden 2015. De voorwaarden zijn afgesproken met de Consumentenbond. Kijk u voor meer informatie en geruststellende garanties op www.erkendeverhuizers.nl