Voorwaarden verhuiswinkel

Op al onze artikelen zijn onze algemene voorwaarden voor de verhuiswinkel van toepassing.

Bij bestellingen tot 30 kg zijn de verzendkosten € 6,95

Bij bestellingen boven de 30 kg zijn er afwijkende verzendkosten, informeer hiernaar bij onze medewerkers.

Algemene_Voorwaarden_Verhuiswinkel 2016 Op Maat verhuizingen.pdf

Verkorte inhoud algemene voorwaarden verhuiswinkel:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen